top of page
หินอ่อน หินแกรนิต รัชดาหินอ่อน

สัมมนา

      เนื่องจากทางบริษัทรัชดาหินอ่อนจำกัดได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกแบบ การดีไซน์ ในทิศทางใหม่ ๆ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า การติดตั้งงานต่าง ๆ ตลอดจนการเลือกวัสดุในการก่อสร้าง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่ตามมาเป็นต้น ในฐานะที่ทำงานเกี่ยวกับหิน และงานดีไซน์ มามากกว่า 30 ปี ซึ่งอยากจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากงานแฟร์และงานดีไซน์ทั่วโลกให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อเป็นประโยชน์ ในการทำงาน  
"เราจึงอยากแบ่งบันความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับผู้ที่สนใจ "

การขาย

     เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าและบริการไปแล้ว ใช่ว่าภารกิจการขายจะสิ้นสุดลงเพราะ “รัชดาหินอ่อน”  ไม่ได้ต้องการขายของเพียงแค่ครั้งเดียว แล้วจบกันไปจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริการหลัการ ขายที่ดี เพื่อให้ลูกค้าจดจำและเกิดการซื้อสินค้าและบริการซ้ำในครั้งต่อไป
     การที่ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าอีกครั้งและยังพบกับพนักงานบริการลูกค้าคนเดิมที่คุ้นเคยกันจะเกิดความรู้สึกที่เป็นกันเองและไม่ลังเลใจที่จะซื้อสินค้าตัวใหม่ ๆ ที่ “รัชดาหินอ่อน”แนะนำเนื่องจากเรามีการอัพเดตข้อมูลให้ลูกค้าทราบข่าวเป็นระยะ ในที่สุดเราก็จะค่อยๆ เข้าไปอยู่ใจของลูกค้า...นี้แหละวิธีการที่ทำให้ลูกค้าจดจำเราได้อย่างแม่นยำ “รัชดาหินอ่อน”

service-1028805_640.jpg

การออกแบบ

ออกแบบรัชดาหินอ่อน

     สิ่งที่ทาง “รัชดาหินอ่อน” คำนึงถึงสิ่งที่เราออกแบบให้ลูกค้าซึ่งจะขายไม่ได้นั้นก็คือ 

  1. ความแปลกใหม่ (Innovative) มีความแปลกใหม่ในตัวผลิตภัณฑ์  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำซากมีการนำเสนอความแปลกใหม่ด้านต่างๆ เช่น ประโยชน์ใช้สอย รูปแบบ และวัสดุที่ใช้

  2. มีที่มา (Story) มีประวัติ หรือมีที่มา เล่าเรื่องได้ ไม่ว่าจะเป็นต้นกำเนิด ความคิดรวบยอด (Concept) ของการออกแบบ ให้ผู้ลูกค้าทราบถึงเรื่องราวเหล่านี้

  3. ระยะเวลาเหมาะสม (Timing) มีระยะเวลาที่ออกแบบเหมาะสมกับระยะเวลาของลูกค้ากำหนด หรือเหมาะสมกับความต้องการของ ผู้ลูกค้าพึงรับได้

  4. ราคาพอสมควร (Price) ราคาขายเหมาะสมกับ กำลังการซื้อของลูกค้า ซึ่งจะไม่แพงเกินกว่าความเป็นจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลก่อนที่จะเริ่มทำการออกแบบและผลิต

  5. มีข้อมูลข่าวสาร (Information)  ควรมีข้อมูลของสินค้า ให้ผู้บริโภคทราบและเข้าใจอย่างถูกต้องในด้านการใช้งาน และประโยชน์ ใช้สอย ซึ่งจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในสินค้านั้นอย่างละเอียด เพื่อการถ่ายทอดข้อมูลของสินค้าไปยังผู้ซื้อให้มีความเข้าใจในการใช้งานได้อย่างถูกต้อง

การผลิตและติดตั้ง

     สิ่งที่ “รัชดาหินอ่อน” คำนึงถึงมากที่สุดนั้นก็คือ “เทคนิคการติดตั้ง” ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ “รัชดาหินอ่อน” ต่างจากคู่แข่งขันนั้นก็คือ มีการผลิตและการติดตั้ง “ที่มีมาตราฐาน”  ทำให้ผลงานที่ผ่านมานั้น เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่ง

การติดตั้งหินอ่อน.jpg
bottom of page