หลวงพ่ออู่ทอง1
หลวงพ่ออู่ทอง1

หลวงพ่ออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

18 อรหันต์ จ.ชัยภูมิ

หลวงพ่ออู่ทอง1
หลวงพ่ออู่ทอง1

1/10